ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Екологичност

Използването на втечнен газ е важен принос за опазването на околната среда. По целия път от източника до крайния потребител не възникват никакви количествени и качесвени загуби или емисии на вредни за околната среда вещества. Той е идеалната енергия, която може да се използва и в резервати и защитени природни региони, както и при наличието на повишено ниво на смог. От всички енергийни източници той има най-ниското ниво на вредни емисии и не е опасен за почвите и водите. Тъй като газът изгаря напълно, вредните вещества които той изпуска са в минимално количество и не представляват опасност нито за човека, нито за околната среда.