ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Икономичност

Техниката на пълноценно изгаряне допринася за оптималното оползотворяване на енергията и намалява разходите на крайния потребител. Това прави потреблението на втечнен газ най- икономичния и практичен начин за задоволяване на индивидуалните енергийни потребности. За ниската му цена допринася и високата му калоричност, благодарение на която той е считан за един от най-добрите енергийни източници.