ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Като автомобилно гориво

Втечненият газ пропан-бутан е модерно, удобно, екологично и преди всичко практично автомобилно гориво. Той осигурява качествена алтернатива на останалите автомобилни горива и същевременно отговаря на изискванията за борба със замърсяването на оклоната среда и за рационалното използване на енергията, а ниската му цена го прави широко популярен и предпочитан от все повече хора.