ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Конкурентност

Гориво Калоричност Сравнителен коефициент
на калоричност спрямо
пропан-бутана
Коефициент на полезно действие
Природен газ 8 000 ккал/м3 0,7 88 %
Нафта 9 650 ккал/кг 0,7 75 %
Дърва 3 600 ккал/кг 0,1 40 %
Въглища 1 750 ккал/кг 0,2 45 %
Ел. енергия 602 ккал/кв 0,7 88 %
Пропан-бутан 12 000 ккал/кг 1 88%