ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

  • Начало
  • Контролиране на потреблението

Контролиране на потреблението

Потребителят на газ има възможност за независим избор и пряк контрол върху количеството изразходван газ във всеки един момент и всяко едно домакинство. За разлика от централното топлоснабдяване, където дори при наличието на система за топлинно счетоводство отделният потребител не може да получи конкретна информация за потребената енергия и цената, която трябва да плати за нея, при използването на газ той може да отчита с абсолютна точност разходите си на гориво, цената, която трябва да плати, и в зависимост от това да регулира потреблението според финансовите си възможности.