ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Концентрация

Ако концентрацията на газа стане толкова висока и в резултат на по-голямото си относително тегло измести от помещението въздуха, в такъв случай може да предизвика задушаване поради липса на въздух. Така че нащастни случаи най-често стават в малки, лошо проветрявани помещения с неизправни прибори за втечнен газ.