ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Локална политика

Процеса на чисто и пълноценно изгаряне, както и лесната преносимост на втечненият газ осигуряват ефективен заместител на горивата, които се добиват локално като въглища, дърво и други органични материали. По този начин става възможно решението на значими въпроси като обезлесяването, причинени от експлоатацията на местни горива.