ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Мерки за безопасност

Собствениците на газови готварски и отоплителни печки и други уреди, работещи на газ трябва да помнят, че при всяко усещане на пропуск на газ са необходими бързи мерки за спиране притока на газ, проветряване на помещенията и предприемане на действия за отстраняване на повредата. При газови готварски и отоплителни печки трябва да се предвиди пригодността им за работа в затворено помещение. Те трябва да имат термична защита, която прекъсва притока на газ към горелката при огасване на пламъка или спадане на температурата му.