ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

  • Начало
  • Основни фактори за безопасността

Основни фактори за безопасността

Основните фактори за безопасност, които трябва да се имат предвид са пространствената отдалеченост, вентилацията, обезопасеността, знаците за предупреждение и контрола над източниците на възпламеняване. Празните бутилки се смятат за също толкова опасни, колкото и пълните заради остатъчното им съдържание. Заради това те трябва да се съхраняват в изправено положение, също както и пълните.