ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Откъде се добива газ?

Газът се добива от петролните и газови полета и се отделя от другите компоненти в процеса на тяхната обработка. Той е един от продуктите, които се отделят при рафинирането на петрола. В процеса на преработка на нефта се получават твърде големи количества газ пропан и бутан.