ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Потреблението в цифри

Потребление на пропан-бутан 1998 1999 2000 2001
Брутно вътрешно потребление
68 000 тона
88 000 тона
148 000 тона
214 000 тона
Потребление на рафинерии
94 000 тона
134 000 тона
122 000 тона
149 000 тона
Наличност за крайно потребление
162 000 тона
222 000 тона
270 000 тона
363 000 тона
Крайно енергийно потребление
161 000 тона
216 000 тона
270 000 тона
358 000 тона
Потребление на индустрията
9 000 тона
9 000 тона
8 000 тона
11 000 тона
Потребление за производството на хранителни продукти и напитки
2 000 тона
3 000 тона
1 000 тона
2 000 тона
Потребление за производството на продукти от неметални минерални суровини
4 000 тона
2 000 тона
3 000 тона
2 000 тона
Потребление от цветната металургия
2 000 тона
1 000 тона
2 000 тона
2 000 тона
Потребление за производството на електронни машини и оборудване
1 000 тона
  
1 000 тона
Потребление от автомобилния транспорт
143 000 тона
192 000 тона
246 000 тона
326 000 тона
Потребление от търговци и обществени организации
9 000 тона
16 000 тона
17 000 тона
22 000 тона
Потребление от домакинствата
9 000 тона
14 000 тона
14 000 тона
16 000 тона
Потребление от селското стопанство    
1 000 тона
1 000 тона
Потребление за строителство  
1 000 тона
 
3 000 тона
Потребление за производство на превозни средства, без автомобили  
1 000 тона
 
1 000 тона
Загуби при транспорт и разпределение
0
0
0
0

* измерителната единица е нефтен еквивалент