ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

В производството

За промишлеността втечненият газ пропан-бутан представлява сигурен, икономичен и чист източник на енергия. Той се използва за отоплителни и производствени нужди, за захранване на различни инсталации и съоръжения, за производство на храни и суровини, за термична обработка; намира приложение в различни производствени сектори като пекарни, солници, цехове за производство на стъкло, съдове, строителни материали, пластмасови изделия и гуми, металолеярни, бояджийски камери, при химическото чистене,в керамичната промишленост и т. н. Консумацията на пропан-бутан е широко разпространена в тези сектори, тъй като намалява разходите и допринася за оптимизацията на труда, като същевременно гарантира по-малко рискови фактори при по-голяма сигурност и ефективност.