ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

В селското стопанство

Втечненият газ предлага на селското стопанство предимствата на независимостта, предприемчивостта и многостранното приложение, като осигурява безпроблемно отопление на ферми и оранжерии, сушене на зърнени култури и производство на технологична пара. Работещите в тези сфери използват пропан-бутана в животновъдството, тъй като той осигурява оптимални температури, подходяща влажност на въздуха и възможност за регулиране на топлината и по този начин гарантира максимално подходящи условия в животновъдните и птицевъдни комплекси.

Втечненият газ намира приложение и при растениевъдството, както и при изсушаването на различни растителни култури, защото е удобен за използване на места, където няма друг енергоизточник и е напълно безвреден както за растенията, така и за животните.