ЗА ЗАЯВКИ     +359 2 967 67 37      +359 884 780 150

Физични свойства

Втечненият газ се състои от пропан, бутан или смес от двата газа.

Основните рискове, които се асоциират с неговата употреба са пожар и експлозия. Всички пожари, предизвикани от пропан-бутан започват с изтичането му от повреден уред или неуплътнена връзка. Втечненият газ, независимо от неговия състав, е винаги по-тежък от въздуха. В газова фаза той бързо пада към земята, измества въздуха и се разстила като водата. Така газът изпълва всяка вдлъбнатина, смесва се твърде бавно с въздуха, поради което може да се задържи дълго време в лошо проветрено помещение.

Оттук произлизат забраните за съхраняване на газа в помещения, чиито подове се намират под общото ниво на терена (мазета, сутерени), до канализационни шахти и др. и които представляват огнища за пожарна опасност.